Hướng dẫn tạo khung liên kết bạn bè có nút theo dõi

Chia sẻ: Facebook, Google +, Email
Dễ lắm chỉ cần chèn đoạn code này vào nơi cần hiển thị thôi :

<style>
#banbe{position: relative;}
#banbe li{min-height:48px;list-style-type:none;border-bottom:1px solid #e6ecf0;padding:10px}
#banbe li:first-child{padding-top:0!important}
#banbe li:last-child{padding-bottom:0!important;border-bottom:0!important}
#banbe a{display:block;font-size:14px;margin-left:55px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:71%}
#banbe a img{position:relative;height:48px;width:48px;border-radius:50%;border:1px solid #ddd}
#banbe .avatar{position:absolute;left:0;margin-top:4px}
span.bigtext{color:#2a2a2a;font-weight:500}
span.smalltext{color:#3f4a52;font-weight:400}
a.followbtn{font-size:12px;border:1px solid #184785;border-radius:50px;padding:2px 20px;width:98px!important;margin-top:1px!important;font-weight:500}
a.followbtn:hover{background:#184785;color:#fff}
</style>
<div id="banbe">
<li><a href="https://www.vuongit.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Vương IT"><span class="bigtext">Vương IT</span> <span class="smalltext">@vuongit.com</span><img class="avatar" alt="Vương IT" src="https://3.bp.blogspot.com/-Ql0z9pcpLzo/WgsZdaQD_BI/AAAAAAAAA3c/0A0wvA2Uh2si66FFPHIqneHqusegCazXwCLcBGAs/s1600/rVdf0h5-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.starcuongit.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.dan47.info/" rel="nofollow" target="_blank" title="Dân 47"><span class="bigtext">Dân 47</span> <span class="smalltext">@dan47</span><img class="avatar" alt="Dân 47" src="https://3.bp.blogspot.com/-dcC5HpbWynE/WgsabWFp09I/AAAAAAAAA3w/T6uIh233yW87ajpjMr2LzZzVshF2SuoWQCLcBGAs/s1600/lgogominhtri-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.dan47.info/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.bacsiwindows.com" rel="nofollow" target="_blank" title="Bác Sĩ Windows"><span class="bigtext">Bác Sĩ Windows</span> <span class="smalltext">@bacsiwindows</span><img class="avatar" alt="Bác Sĩ Windows" src="https://4.bp.blogspot.com/-SwT7JnILVGw/WgsYrJv0iFI/AAAAAAAAA3M/5Ua7nESJSf0sewJAlXNA9Iv2k_EYqQSxgCLcBGAs/s1600/Logo-Bac-Si-Windows%2B%25281%2529-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.bacsiwindows.com" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><span class="bigtext">Niệm Style Blog</span> <span class="smalltext">@niemstyle</span><img class="avatar" alt="Niệm Style Blog" src="https://1.bp.blogspot.com/-QH-WH1llmRk/WgsZwZzBMrI/AAAAAAAAA3k/Q4wlS-6eoUg3q6PCjeL9yWDnZqHvIl2XACLcBGAs/s1600/Elsyenv%2B%25281%2529-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="https://www.khanhblogger.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Trọng Khanh Nguyễn"><span class="bigtext">Trọng Khanh Nguyễn</span> <span class="smalltext">@trongkhanhnguyen</span><img class="avatar" alt="Trọng Khanh Nguyễn" src="https://1.bp.blogspot.com/-4d-Fa-K579c/WlRABQRbK5I/AAAAAAAABUo/s3npHbZTvc4ClhC2BH_TD5c0dJPjLUWxACLcBGAs/s1600/26551150_324486324704535_2108563080_n-min.png" /></a><a class="followbtn" href="https://www.khanhblogger.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<div class="dropdown2">
<a class="droptext" href="javascript:expand();" id="displayText" title="Xem thêm bạn bè"><i class="fa fa-users"></i>Xem thêm bạn bè</a><div id="expandText" style="display:none">
<div id="myDropdown2" class="dropdown2-content">
<li><a href="http://www.nguyenhuyit.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Đức Huy Blog"><span class="bigtext">Đức Huy Blog</span> <span class="smalltext">@nguyenhuyit</span><img class="avatar" alt="Đức Huy Blog" src="https://2.bp.blogspot.com/-EXwbajkg2VY/Wgsa81NHZZI/AAAAAAAAA38/joWoC3XZg7AwcsEdae39Yk4UFzeH0Zg8ACLcBGAs/s1600/logo-1-min.jpg" /></a><a class="followbtn" href="http://www.nguyenhuyit.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="https://tinhgetter.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Tính Getter Blog"><span class="bigtext">Tính Getter Blog</span> <span class="smalltext">@tinhgetter</span><img class="avatar" alt="Tính Getter Blog" src="//2.bp.blogspot.com/-x_itfn1r9bo/Wfh-PSPj2WI/AAAAAAAAArA/lS1OoVEbUmUzxhNeNlZuRDkGWuyZKKIxQCLcBGAs/s1600/JUUYq7h.png" /></a><a class="followbtn" href="https://tinhgetter.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="https://www.blogsechiathuthuat.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Blog Sẻ Chia Thủ Thuật"><span class="bigtext">Blog Sẻ Chia Thủ Thuật</span> <span class="smalltext">@blogsechiathuthuat</span><img class="avatar" alt="Blog Sẻ Chia Thủ Thuật" src="https://2.bp.blogspot.com/-Ly4YR52d6Eo/WjtlFtPOCBI/AAAAAAAABL8/dED0TSUUOCco0lKClM8QnJ6hwjklwNTUQCLcBGAs/s1600/sdhsufusdh-min.jpg" /></a><a class="followbtn" href="https://www.blogsechiathuthuat.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="https://honghaiblogseo.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hồng Hải Blog"><span class="bigtext">Hồng Hải Blog</span> <span class="smalltext">@honghaiblogseo</span><img class="avatar" alt="Hồng Hải Blog" src="//4.bp.blogspot.com/-Qg0XQ-aR20c/WfnRso7Hl9I/AAAAAAAAArk/n464QCJ8xRAtAUHn0MSZLnWrwxqeLU4hQCLcBGAs/s1600/Untitled.png" /></a><a class="followbtn" href="https://honghaiblogseo.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.nguyenluongduy.com" rel="nofollow" target="_blank" title="NgLDuy Blog"><span class="bigtext">NgLDuy Blog</span> <span class="smalltext">@nguyenluongduy</span><img class="avatar" alt="NgLDuy Blog" src="//2.bp.blogspot.com/-3L31vl2BMfQ/Wfxsqcv6b9I/AAAAAAAAAs4/SMocn-2MAaQcYFlhKms2oEjj7ySTFYW6ACLcBGAs/s1600/qhuomaL.jpg" /></a><a class="followbtn" href="http://www.nguyenluongduy.com" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.baoshady.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bảo Shady Blog"><span class="bigtext">Bảo Shady Blog</span> <span class="smalltext">@baoshady</span><img class="avatar" alt="Bảo Shady Blog" src="//2.bp.blogspot.com/-QxzrFCJt5Xg/WfvVo8awfJI/AAAAAAAAAso/FCyTpwkta5kq6iWk7aVFwPnQm8FtPIaBgCLcBGAs/s1600/logo.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.baoshady.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="https://huyrocket.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Huyrocket"><span class="bigtext">Huyrocket</span> <span class="smalltext">@huyrocket</span><img class="avatar" alt="Huyrocket" src="https://1.bp.blogspot.com/-i1x_YvmMHcw/WlRBM4-I5FI/AAAAAAAABU4/GLgaCRAjH2YstWWyaDr1i7S05VPJZbF7gCLcBGAs/s1600/h%2B%25281%2529-min.png" /></a><a class="followbtn" href="https://huyrocket.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.starnguyenit.net" rel="nofollow" target="_blank" title="Star Nguyễn"><span class="bigtext">Star Nguyễn</span> <span class="smalltext">@starnguyenit</span><img class="avatar" alt="Star Nguyễn" src="https://3.bp.blogspot.com/-fsQydLTOaTs/WlRAkBghRII/AAAAAAAABUw/vXfvV9oOngUdkmi5NL3G_FesVLqnAu9zQCLcBGAs/s1600/LKJHbKU-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.starnguyenit.net" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.hungstar.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hưng Star - IT"><span class="bigtext">Hưng Star - IT</span> <span class="smalltext">@hungstar</span><img class="avatar" alt="Hưng Star - IT" src="https://1.bp.blogspot.com/-9p5VA10VCdU/WgsaG8v1JDI/AAAAAAAAA3o/85IikS3JZS8CS7ytwhvUSd0Sr5yP7MgfgCLcBGAs/s1600/anh.th-min.png" /></a><a class="followbtn" href="http://www.hungstar.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
<li><a href="http://www.quanchanhkun.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Prince Design Blog"><span class="bigtext">Prince Design Blog</span> <span class="smalltext">@quanchanhkun</span><img class="avatar" alt="Prince Design Blog" src="https://4.bp.blogspot.com/-S-1jrbfIx68/WgA6clEHUDI/AAAAAAAAAxw/5lDZSzQAKTw5Kynd9cSpuSDKAeq72oatgCLcBGAs/s1600/PSD-NMQ-min.jpg" /></a><a class="followbtn" href="http://www.quanchanhkun.tk/" rel="nofollow" target="_blank" title="Theo dõi">Theo dõi</a></li>
</div></div></div></div>

Có nên Buff Sub - Like Facebook ?

Chia sẻ: Facebook, Google +, Email
Có lẽ các Hot Face trên Facebook thật sự có nhiều lượt Follow thật và đều từ các IP của nước đó ( Nổi tiếng hơn nữa thì nước ngoài như Sơn Tùng chẳng hạn ) Nhưng còn các thanh niên chỉ biết R.I.P wall của người khác bằng cách báo cáo bình thường thì đã tự nhận mình là Hacker này nọ và nếu không có Follow hoặc Like như Hot Face lại lên Google tìm chữ " Auto Follower , Auto Request " nhưng chắc các bạn chưa biết hết tác hại của nó.
Các Web Buff Sub & Like yêu cầu Token để có thể đăng nhập và Buff like cho ID của bạn. Nhưng bạn đâu biết rằng Token đó không cần thiết lắm mà họ chỉ cần ID của bạn để Buff Sub + Like cũng như gửi lời mời kết bạn từ các Clone trên máy chủ của họ đến bạn cũng như Follow + Like. Như vậy nếu bạn Buff sub + like thì họ sẽ đăng nhập vào account của bạn, khi đó facebook sẽ nhận IP từ máy chủ của họ và phản hồi đến bạn một cái link Checkpoint 72H hoặc FAQ vĩnh viễn.

Mình khuyên các Hacker dạo Việt Nam đừng nên Buff Sub Hay like gì cả. Nếu các bạn có tài năng thì các bạn cũng sẽ có nhiều lượt Follow thôi.

TUT RIP Facebook DIE Trong 5 - 45 Phút 2018

Chia sẻ: Facebook, Google +, Email

Chuẩn bị 3 clone.
Vào link : https://m.facebook.com/help/contact/209046679279097
=Clone 1 FAKE IP NEWZEALAND
vào link trên
ô đầu Url của victim
ô 2 tên victim
ô 3 ít hơn 9 năm
ô 4 "Hi Facebook Team .That child did wrong year of Birth To sign up for Facebook . I request Facebook Team delete that account as terms Facebook set out . Thank you Facebook team"
=> Send
=clone 2 FAKE IP ÚC tươg tự như clone 1 nhưng
ô 3 đánh 9 năm
ô 4 "i'm sure this is the account of a child, and this child is not old enough to use Facebook. This is a fake account and delete this Facebook account proposals of this child"
=> send


Share Report FAQ
Dành Cho Nick Chính Đã Veri
Veri Là Nick Đã Từng Bị Rip -- Mà Đã Cứu Về
Nhớ Dùng Nick Veri Fake
Ảnh Đại Diện
Ảnh Bìa
Giới Tính
Tên Thay Thế Của Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình
Nếu Nạn Nhân Không Có Tên Thay Thế
Thì Lấy Tên Thật Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình
________________________
Bước 1: Tạo 3-4 Tài Khoản Facebook Và Kết Bạn Với Nick Chính
Bước 2: Dùng 3-4 Nick Phụ Vừa Lập Báo Cáo Nạn Nhận Giả Vờ Là Nick Chính..
Bước 3: 3-4 Tin Nhắn Của Nick Phụ Sẽ Gữi Qua Inbox
Bạn Đồng ý Cả Những Tin Nhắn Đó...
Bước 4: Quay Lại Nick Chính.. --> Vào Tường Nạn Nhân
Báo Cáo Giả Vờ Là Tôi..
30-45 Phút Nạn Nhân Sẽ Die =))

Từ Điển HTML Thông Dụng Cho Blogspot

Chia sẻ: Facebook, Google +, Email


Từ điển HTML

ThẻMô tả
<! - ... ->Được sử dụng để cung cấp một bình luận hoặc mô tả. Các câu lệnh nằm trên bản khắc này sẽ không hiển thị trong trình duyệt
<! DOCTYPE> Định nghĩa thông tin loại tài liệu 
<a>Định nghĩa một anchor, nhưng thích hợp hơn để giải thích nó như một liên kết bởi vì nó được sử dụng để liên kết một tài liệu HTML với một tài liệu HTML khác 
<abbr>Được sử dụng để mô tả cụm từ viết tắt và bạn có thể cung cấp thông tin hữu ích cho nguồn gốc trang (nguồn màn hình) / trình đọc màn hình, trình dịch và các trình điều khiển công cụ tìm kiếm có nguồn gốc từ các chữ viết tắt, nhưng khi trong trình duyệt mô tả sẽ không hiển thị và chỉ như là thông tin
<acronym>Xác định từ viết tắt / chức năng của thẻ này nhiều hơn hoặc ít hơn giống như thẻ <abbr>
<địa chỉ>Xác định thông tin liên lạc cho tác giả / chủ sở hữu của tài liệu
<applet>Được sử dụng để chèn các tệp java vào tài liệu HTML
<khu vực />Xác định một khu vực nhấp (liên kết) trên bản đồ hình ảnh
<b>Làm cho văn bản đậm
<base />Xác định URL / đích cơ bản cho tất cả URL tương đối trong tài liệu
<basefont />Tạo thuộc tính văn bản mặc định, chẳng hạn như màu sắc, kích thước, kiểu phông chữ cho tất cả văn bản trong một tài liệu
<bdo>Được sử dụng để ghi đè văn bản
<big>Tăng kích thước văn bản theo một điểm từ mặc định
<blink>Làm chớp mắt
<blockquote>Định nghĩa một báo giá dài. Vào thời điểm trong trình duyệt văn bản sẽ xuất hiện nhào vào 
<body>Xác định phần thân / nội dung của tài liệu HTML, nhằm xác định xem nội dung của tài liệu được hiển thị như thế nào trong trình duyệt web. Nội dung của tài liệu có thể là văn bản, hình ảnh, animas, liên kết vv
<br />Cung cấp một dòng mới / dòng di chuyển
<nút>Xác định một nút được nhấp
<chú thích>Tạo một chú thích trong bảng
<trung tâm>Để căn giữa văn bản hoặc hình ảnh 
<cite>Định nghĩa một báo giá
<code>Xác định một đoạn mã máy tính
<col />Xác định một giá trị thuộc tính của một hoặc nhiều cột trong một bảng
<colgroup>Xác định một nhóm của một hoặc nhiều cột trong một bảng để thực hiện
<dd>Định nghĩa mô tả của các mục trong danh sách định nghĩa
<del>Để dòng văn bản / văn bản chéo
<dfn>Định nghĩa một thuật ngữ định nghĩa
<dir>Định nghĩa một danh sách thư mục
<div>Xác định một phần trong tài liệu 
<dl>Định nghĩa một danh sách định nghĩa
<dt>Xác định các điều kiện (các mục) trong danh sách định nghĩa
<em>Thực hiện văn bản nghiêng. Chức năng của thẻ này là tương đương với <i> nhưng <em> nhiều đề nghị / nhấn mạnh vào việc sử dụng các văn bản in nghiêng
<nhúng>Được sử dụng để bao gồm tệp video hoặc tệp nhạc
<fieldset>Để nhóm các yếu tố có liên quan trong form / tạo như frame-box trong form
<font>Xác định loại phông chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản
<form>Xác định một mẫu HTML cho mẫu nhập
<frame />Xác định khung trong fremeset
<frameset>Định nghĩa một bộ khung
<h1> đến <h6>Được sử dụng để chỉ ra phần đầu của tiêu đề / tiêu đề của tài liệu HTML.
<head>Được sử dụng để cung cấp thông tin về tài liệu
<hr />Tạo một đường ngang
<html>Xác định gốc của một tài liệu HTML
<i>Làm cho chữ nghiêng
<iframe>Định nghĩa một khung nội tuyến
<img />Phục vụ hiển thị hình ảnh trong tài liệu HTML
<input />Xác định trường đầu vào trong biểu mẫu
<ins>Tạo văn bản gạch dưới
<kbd>Xác định văn bản được nhập từ bàn phím
<nhãn>Định nghĩa một nhãn cho một phần tử <input>
<huyền thoại>Định nghĩa phụ đề cho phần tử <fieldset>
<li>Được sử dụng để hiển thị thông tin dưới dạng các mục danh sách 
<link />Xác định mối quan hệ giữa các tài liệu và các nguồn bên ngoài
<niêm yết>Chức năng thẻ này giống như thẻ <pre> và được khuyến khích sử dụng thẻ <pre> vì thẻ <listing> không khả thi / phản đối
<map>Định nghĩa bản đồ ảnh phía máy khách
<marquee> Làm cho văn bản chạy theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang
<menu>Định nghĩa một danh sách trình đơn
<meta />Định nghĩa siêu dữ liệu về một tài liệu HTML
<nobr>Ngăn chặn phá vỡ dòng văn bản hoặc hình ảnh
<noframes>Nếu trình duyệt của người dùng không hỗ trợ khung
<noscript>Nếu trình duyệt của người dùng không hỗ trợ các tập lệnh phía máy khách
<đối tượng>đặt nhúng một đối tượng
<ol>Xác định danh sách theo định dạng đánh số
<optgroup>Hiển thị một số tùy chọn được nhóm dưới dạng danh sách thả xuống
<option>Hiển thị một số tùy chọn được định dạng trong danh sách thả xuống
<p>Tạo một đoạn văn
<param />Xác định một tham số cho một đối tượng
<trước>Tạo văn bản với cùng cỡ chữ
<q>Định nghĩa một trích dẫn ngắn
<s>Để canh lề văn bản / văn bản chéo, chức năng thẻ này giống với thẻ <del> nhưng thẻ <s> không được đề nghị thay vì sử dụng thẻ <del>
<samp>Xác định một đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<script>Định nghĩa kịch bản phía máy khách
<chọn>Tạo một danh sách thả xuống
<nhỏ>Giảm kích thước văn bản từ kích thước mặc định của nó
<span>Xác định một phần trong tài liệu 
<strike>Để dòng văn bản / văn bản chéo, chức năng thẻ là giống như thẻ <del>
<strong>Tạo văn bản đậm, chức năng thẻ này giống như thẻ <b>
<style>Định nghĩa thông tin kiểu cho các tài liệu HTML
<sub>Cung cấp hiệu ứng subscript trên văn bản
<sup>Hiệu ứng Superscript trên văn bản
<bảng>Tạo bảng
<tbody>Để nhóm các nội dung trong một bảng
<td>Xác định các ô trong một bảng
<textarea>Xác định điều khiển đầu vào multiline
<tfoot>Để nhóm các nội dung của chân trang vào một bảng
<th>Xác định một ô tiêu đề trong một bảng
<thead>Để nhóm các nội dung của tiêu đề trong một bảng
<title>Tạo tiêu đề cho một tài liệu HTML
<tr>Tạo một hàng bên trong một bảng
<tt>Định nghĩa văn bản kiểu chữ
<u>Làm văn bản gạch dưới, chức năng thẻ này giống như thẻ <ins> nhưng thẻ <u> không được đề nghị cho loại định dạng văn bản HTML nhưng thay vào đó bao gồm các loại Style HTML
<ul>Xác định danh sách ở định dạng đạn
<var>Định nghĩa một biến
<xmp>Xác định văn bản được định dạng sẵn, chức năng thẻ này giống như thẻ <pre>

Chia sẻ Template Cá Nhân Hữu Nhân PTS Đang Dùng (Được MOD Lại Từ Vương IT)

Chia sẻ: Facebook, Google +, Email
Chia sẻ Template Cá Nhân Hữu Nhân PTS Đang Dùng (Được MOD Lại Từ Vương IT)

Thông Tin Về Template

Template By : BacThuan.Com


Người Chia Sẻ : Vương IT


Người MOD : Hữu Nhân PTS


Mã Hóa : Không


Giá : Miễn Phí


SEO : Chuẩn


Đã Fix Lỗi Post-Older

_________________________________________________________________________
 Để nhận được Template bạn hãy để lại Gmail bên dưới nhé.